Metalne stepenice Treppen F-20

Metalne stepenice obradom vrućim cinčanjem namijenjene su za vanjsku uporabu pod utjecajem atmosferskih uvjeta i označene su oznakom „F“.

Dimenzije u izvedbi Ø 120 , 140 , 160 cm su standard. Izradom u standardnim varijantama ili kitu, proizvodnu cijenu stepenica svodimo na mogući minimum.

Kružne stepenice mogu biti tlocrtno kružnog i kvadratnog oblika sa mogućnošću uspinjanja u smjeru kazaljke na satu i obratno.

© Copyright Pumper d.o.o. 2019