Metalne stepenice Escalera S-20

Moderne stepenice „ kolokvijalno“ zvane Lebdeće, fiksiraju se pomoću provjerene tehnologije u nosivi zid objekta. Iako prevladava mišljenje kako je potrebno u nosivi zid uzidavati različite čelične nosače, to nije potrebno.

Gazišta od punog drveta debljine 40 ili 60 mm kao i gazišta od kaljenog stakla 3*10 mm, te metalna gazišta debljine 10 mm, ugrađuju se sa dva nosiva čelična „klina“ izrađenih i projektiranih upravo za tu namjenu.

U kombinaciji sa novom ogradom model R-10 od inox šipki, dolazi do izražaja sva svoja inovativnost, tehnologija i dizajn.

© Copyright Pumper d.o.o. 2019