Metalna konstrkcija spajana u puzle

Savršenim spajanje metalne konstrukcije postižemo željeni efekt kako na statičkom tako i na estetskom rješenju.
Spajanje konstrukcije sa visokom preciznošću, omogućeno je termičkom obradom metala, rezanje  “plazmom”.
Prije površinske zaštite metala “plastifikacija” površina se čisti pjeskarenjem.