Spiralne - kružne stepenice - stepenice.hr

Kružne/spiralne stepenice Scale C-20

Unutarnje kružne ili spiralne stepenice gledano tlocrtno su okrugle ili kvadratnog oblika sa mogućnošću uspona/spusta u smjeru kazaljke na satu ili obratno.

Izrada stepeništa sa gazištima od punog drveta najčešće u izvedbi lagano parene bukve, hrasta debljine 40 mm, ili od kaljenog stakla 3×10 mm.

© Copyright Pumper d.o.o. 2019