Rukohvati uz stepenice

Osim samih stepenica, bitna je i ograda, tj rukohvati koji se postavljaju uz njih i koji su dizajnom i fukcionalnošću prilagođeni stepenicama. Ovo je primjer crne, metalne ograde, tj. rukohvata uz crne, metalne stepenice.

Hello